Nhấn Esc để đóng
 » Thông báo » 

Thông tin học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT, học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với sinh viên khuyết tật học kỳ II năm học 2017 - 2018

Quyết định về việc cấp học bổng KKHT, TCXH, hỗ trợ CPHT, học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với SV kh.tật học kỳ II năm học 2017 - 2018

Ngày 17/5/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã ký các Quyết định số: 243, 244, 245, 246/QĐ-ĐHL về việc cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với người kh.tật học kỳ II năm học 2017 - 2018.

Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ chuyển tiền vào tài khoản của sinh viên. Những trường hợp chưa có thẻ ATM hoặc chưa có tài khoản, sinh viên liên với với Phòng KHTC qua số điện thoại: 0234.3946998 để được tư vấn, hỗ trợ.

Lưu ý: 

Các bạn sinh viên thuộc các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội và học bổng khuyến khích học tập, chú ý các nội dung sau:

1. Kiểm tra số tài khoản đã đúng chính xác tên mình chưa không lấy số tài khoản của người khác.

2. Bắt buộc là ngân hàng BIDV Phú Xuân không lấy STK của ngân hàng khác.

3.Những ai chưa đăng ký số tài khoản hoặc không có stk thì liên hệ với phòng Kế hoạch tài chính để được hướng dẫn qua Sđt: 0234.3946.998 - 01666195559 (Thầy Chức).
Trước 17h00 ngày 25/05/2018

Thông tin chi tiết:

Học bổng KKHT

Trợ cấp xã hội

Hỗ trợ chi phí học tập

Học bổng và hỗ trợ kinh phí mua đồ dùng học tập SVKT

Ngày đăng: 25-05-2018

Fanpage facebook

Hỗ trợ

Hotline: 0968236291

Email: hul.sinhvienluathue@gmail.com