Nhấn Esc để đóng
 » Thông báo » 

Thông báo về chương trình học kỳ 3 GDQP&AN năm học 2018 - 2019

Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN năm học 2018 - 2019, chi tiết sinh viên xem tập tin đính kèm:

Ngày đăng: 11-04-2019

Fanpage facebook

Hỗ trợ

Hotline: 0968236291

Email: hul.sinhvienluathue@gmail.com