Nhấn Esc để đóng
 » Thông báo » 

THÔNG BÁO SINH VIÊN TOÀN TRƯỜNG TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT THÁNG 02/2020 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Thông báo sinh viên toàn trường tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 năm 2020 để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày đăng: 17-02-2020

Fanpage facebook

Hỗ trợ

Hotline: 0968236291

Email: hul.sinhvienluathue@gmail.com