Nhấn Esc để đóng
 » Thông báo » 

Thông báo kế hoạch học tập học kỳ I năm học 2018-2019 và thời gian nghỉ hè của các lớp khóa 39, 40, 41 và khóa 42

Nhà trường thông báo thời gian nghỉ hè và kế hoạch học tập học kỳ 1, năm học 2017-2018 của các lớp khóa 39, 40, 41 và khóa 42, chi tiết sinh viên xem tập tin đính kèm:

Nguồn: http://www.hul.edu.vn/hoat-dong-dao-tao/thong-bao-ke-hoach-hoc-tap-hoc-ky-i-nam-hoc-2018-2019-va-thoi-gian-nghi-he-cua-cac-lop-khoa-39-40-41-va-khoa-42_3853.html

Ngày đăng: 15-05-2018

Fanpage facebook

Hỗ trợ

Hotline: 0968236291

Email: hul.sinhvienluathue@gmail.com