Nhấn Esc để đóng
 » Thông báo » 

Thông báo điều động sinh viên tham dự Ngày hội việc làm và chương trình văn nghệ “Chia tay giảng đường” năm 2018

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-ĐHL ngày 24/04/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật về việc tổ chức ngày hội việc làm và chương trình văn nghệ “Chia tay giảng đường” năm 2018, Hiệu trưởng điều động sinh viên tham dự như sau:

1. Ngày hội việc làm 2018

- Thời gian: ngày 06/5/2018.

+ Từ 07h00’: Điều động toàn thể sinh viên Luật K38 tham dự.

+ Từ 13h30’: Điều động toàn thể sinh viên Luật Kinh tế K38 tham dự.

- Địa điểm: Hội trường B, Trường Đại học Luật.

- Thành phần:  Khách mời (UBND tỉnh và các sở ban, ngành; lãnh đạo Đại học Huế và các ban chức năng; các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên...); trưởng, phó các đơn vị trực thuộc trường; toàn thể sinh viên K38.

2. Chương trình văn nghệ “Chia tay giảng đường”

- Thời gian: Từ 17 giờ 00’ ngày 06/5/2018.

- Địa điểm: Hội trường B, Trường Đại học Luật.

- Thành phần:  Khách mời; CBCC,VC Nhà trường; toàn thể sinh viên K38.

Yêu cầu sinh viên

- Sinh viên tham dự ngày hội việc làm phải có mặt đúng thời gian, địa điểm quy định; thực hiện theo sự điều hành của Trung tâm Thực hành Luật – QHDN và Phòng CTSV. Những sinh viên không tham dự sẽ bị trừ điểm 30% điểm chuyên đề thực tập tốt nghiệp và trừ điểm, hạ bậc rèn luyện học kỳ II năm học 2017 – 2018.

- Lớp trưởng duy trì nề nếp trong thời gian tổ chức ngày hội (yêu cầu sinh viên đeo thẻ để điểm danh); lập danh sách sinh viên vắng gửi về Phòng CTSV và Trung tâm Thực hành Luật và QHDN sau khi chương trình kết thúc.

Nguồn: http://www.hul.edu.vn/thong-bao/thong-bao-dieu-dong-sinh-vien-tham-du-ngay-hoi-viec-lam-va-chuong-trinh-van-nghe-chia-tay-giang-duong-nam-2018_3831.html

Ngày đăng: 02-05-2018

Fanpage facebook

Hỗ trợ

Hotline: 0968236291

Email: hul.sinhvienluathue@gmail.com