Nhấn Esc để đóng
 » Thông báo » 

Thông báo V/v tốt nghiệp của K38, tốt nghiệp bổ sung K36, K37

[Thông báo]
V/v tốt nghiệp của K38, BS K36, K37.
- Thời gian, địa điểm và thủ tục tốt nghiệp: goo.gl/TYHGD5
- Quyết định khen thưởng K38 (có danh sách kèm theo): goo.gl/x6mJ5v
- Quyết định tốt nghiệp bổ sung K36, K37 (có danh sách kèm theo): goo.gl/HH9mAA
- Quyết định tốt nghiệp K38 Luật Kinh tế đợt 1 (có danh sách kèm theo): goo.gl/d8F8pP
- Quyết định tốt nghiệp K38 Luật học đợt 1 (có danh sách kèm theo): goo.gl/iQLCer
- Thứ tự nhận bằng K38: goo.gl/UBsmCH

Ngày đăng: 15-06-2018

Fanpage facebook

Hỗ trợ

Hotline: 0968236291

Email: hul.sinhvienluathue@gmail.com