Nhấn Esc để đóng
 » Thông báo » 

Thông báo V/v tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Thông báo V/v tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
1. Kế hoạch và kinh phí tổ chức.
1.1. Kế hoạch tổ chức: Chiêu sinh thường xuyên hàng tháng.
1.2. Lệ phí tổ chức: Lệ phí đối với mỗi thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh (năm trăm ngàn đồng) bao gồm lệ phí thi và lệ phí chứng chỉ. (Riêng đối với Sinh viên và cán bộ, Viên chức, hợp đồng của Trường Đại học Luật, Đại học Huế, lệ phí giảm 10%).
2. Thủ tục thu nhận hồ sơ.
2.1. Về hồ sơ: Mỗi thí sinh nộp 01 hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ ứng dụng CNTT (theo mẫu).
- Bản sao Chứng minh nhân dân.
- 02 Ảnh chân dung kích cỡ 4x6.
2.2. Thời gian đăng ký: Kể từ ngày ra thông báo.
3. Địa điểm tổ chức và đăng ký
- Địa điềm thu nhận hô sơ: Trung tâm Tư vấn pháp luật vả Đào tạo ngắn hạn – Trường Đại học Luật, Đại học Huế (Nhà A, Tầng 1, Khu Hiệu bộ).
- Địa điểm tổ chức thi sát hạch: Phòng C.III.3 Trường Đại học Sư phạm Huế.
- Đăng ký online tại địa chỉ: goo.gl/LBfSP8
- Đăng kí trực tiếp tại Trường Đại học Luật Huế: Đường Võ Văn Kiệt Phường An Tây, Thành phố Huế (đến Khu nhà A. Tầng 1, Trung tâm Tư vân pháp luật và Đào tạo ngắn hạn gặp Cô Kiều Ngân (0126.262. 6595)).
- Hoặc qua Emaiỉ: trungtamtvpldaihocluathue@gmai.com

Ngày đăng: 19-06-2018

Fanpage facebook

Hỗ trợ

Hotline: 0968236291

Email: hul.sinhvienluathue@gmail.com