Nhấn Esc để đóng
 » Thông báo » 

Theo Văn bản của Đại học Huế, sinh viên được nghỉ kéo dài đến 10/02/2020.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế Thông báo: Theo Văn bản của Đại học Huế, sinh viên được nghỉ kéo dài đến 10/02/2020.

Ngày đăng: 31-01-2020

Fanpage facebook

Hỗ trợ

Hotline: 0968236291

Email: hul.sinhvienluathue@gmail.com